Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

Av hayvanlarının ve yaban hayatının korunmasının, avcılığın kurallara uygun olarak yapılmasının önemli unsurlarından birisi, avcı eğitimidir. Avcı eğitimi sadece avlanmak, silah kullanmak konusunda bilgili olmak değildir. Bu eğitim doğanın, av hayvanları ile yaban hayatının ve bunların yaşama ortamlarının tanınması, bunlara olumlu veya olumsuz etki yapan insan etkinliklerinin bilinmesi, olumlu etkinlikler artırılırken olumsuz etkinliklerle mücadele edilmesini de kapsamaktadır.

Günümüzde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve 30 merkez ve 200 taşra teşkilatıyla av ve yaban hayatı kaynaklarımızı yönetmeye çalışmaktadır. Ayrıca pek çok özel kurum ve kuruluşta özel avlaklar ile faaliyet göstermektedir. Ülkemiz av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması, yönetimi ve işletilmesi için teknik bilgi ve beceriye sahip mesleki teknik elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Programın Amacı:

Sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatının korunması, yönetimi ve işletilmesi için, orman mühendisleri, biyologlar ve yaban hayatı yöneticilerine yardımcı olabilecek doğa sevgisi taşıyan, teknik bilgi ve beceriye sahip ara elemanlar yetiştirmektir.

Bu programda hangi alanlarda eleman yetiştirilmesi düşünülmektedir?

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı’nda yetişecek öğrenciler, av ve yaban hayatının korunması, av ve yaban hayvanlarının envanterinin yapılması, yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi, av ve yaban hayvanlarının üretilmesi, özel avlakların yönetilmesi vb. konularda mesleki teknik eleman ihtiyacını karşılayacaklardır.

Avcılık ve Yaban Hayatı Programından mezun olacakların iş imkanları:

Yurdumuzda Avcılık ve Yaban Hayatı Programı mezunlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kamuda ve özel sektörde bu konuda yetişmiş mesleki teknik eleman bulunmamaktadır. Bu nedenle avcılık ve yaban hayatı mezunlarının işsiz kalma riski bulunmamaktadır. Mezunlar Türkiye’nin her yerinde çalışabilirler. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yoktur.

Mezunların önemli bir bölümü Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (milli parklarda, tabiat parkları, ulusal parklar, tabiat koruma alanları, biyogenetik rezervler) ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Orman Muhafaza Memuru olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca özel sektöre ait avlakların yönetiminde, av hayvanı üretme çiftliklerinde, av turizmi ile ilgili faaliyetleri bulunan şirketlerde, safari parkları ve avcılık kulüplerinde iş bulabilmektedirler.

Avcılık ve yaban hayatının dünyada giderek önem kazanması, bu meslekte gelecekte de iş bulma sorunun olmayacağını göstermektedir.

Meslekte ilerleme:

Bu programdan mezun olanlar gerekli koşulları sağladıkları taktirde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümlerine dikey geçiş yapıp Lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Yaban hayatının dünyada giderek önem kazanması bu mesleğin geleceğini daha da parlak kılmaktadır.

Gereken nitelikler

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı biyolojik, ekolojik, sosyal ve ekonomik bilimleri içerdiğinden, bu bölümü tercih edecek öğrencilerin temel bilimlere ilgisi olmalı, görev bölgesindeki yerel halkla çalışabilmeli, açık arazide çalışmayı sevmeli ve hayvanlardan korkmamalıdır.

Öğrencilerin staj ve uygulama olanakları:

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra birimlerinde, özel ormancılık bürolarında, özel avlaklarda staj ve uygulama olanakları bulunmaktadır.

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Ders Planı ve Ders İçerikleri (%25 Seçmeli Eski Müfredat)

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Ders Planı ve Ders İçerikleri (3+1 Sistemi)