Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

Türkiye de 20,4 milyon hektar ormanlık alan mevcuttur. Bozuk olan orman alanları ile orman yetiştirmeye elverişli boş alanlar yaklaşık 8 milyon hektardır. Başka bir değişle ülkemizde büyük bir ağaçlandırma potansiyeli mevcuttur. Ayrıca orman kaynaklarında gerçekleştirilen silvikültürel işlemler, kesme, taşıma vb. gibi iş ve işlemler için oldukça fazla işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer yandan yaban hayatı ve odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesi ile koruma alanları ormancıların diğer uğraşı alanları içerisinde yer almaktadır. Ülkemiz ormancılık çalışmalarının başarılı bir şekilde yapılabilmesi için bahsedilen iş ve işlemleri gerçekleştirebilecek nitelikli ara eleman gücünün istihdam edilmesi ülkemiz ormancılığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Programın amacı:

Atatürk ilkelerine bağlı, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çevreye, doğaya değer veren, katılımcı yönetim ve eğitim sistemini benimseyen, mesleğe ilişkin ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda tam donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, korunması ve işletilmesinde kullanabilen mesleki teknik elemanlar yetiştirmektir.

Bu programda hangi alanlarda eleman yetiştirilmesi düşünülmektedir?

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’nda yetişecek öğrenciler, her türlü odun ve odun dışı orman ürünlerinin yetiştirilmesi, bakımı, envanteri, hasadı ve pazarlanması konularında uygulama ağırlıklı bir öğrenim göreceklerinden, öncelikle bu konularda ihtiyaç duyulan mesleki teknik eleman ihtiyacını karşılayacaktır.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programından mezun olacakların iş imkanları:

Ormancılık ve Orman ürünleri programı mezunları, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında Orman Muhafaza Memuru olarak çalışabilmektedir. Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda teknik ve idari görevler yaparlar.

Özel sektörde de, özel ormancılık bürolarında, peyzaj firmalarında, özel fidanlıklarında ve ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan diğer özel kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.

Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı doğa, çevre ve ormancılık tabanlı projelerde etüt ve envanter çalışmalarında görev alabileceklerdir.

Meslekte ilerleme:

Yüksekokul mezunlarının Lisans Programlarına giriş ve devam koşulları Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu Programdan mezun olacak öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Orman Fakültelerindeki, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yaparak mezun olduktan sonra Orman Mühendisi veya Orman Endüstri Mühendisi unvanını elde etme hakkına sahiptirler.

Gereken nitelikler

Ormancılık biyolojik, ekolojik, sosyal ve ekonomik bilimleri içerdiğinden, bu bölümü tercih edecek öğrencilerin temel bilimlere ilgisi olmalı, görev bölgesindeki yerel halkla çalışabilmeli ve açık arazide çalışmayı sevmelidir.

Öğrencilerin staj ve uygulama olanakları:

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra birimlerinde, özel ormancılık bürolarında staj ve uygulama olanakları bulunmaktadır.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Ders Planı ve Ders İçerikleri (%25 Seçmeli Eski Müfredat)

Ormancılık ve Orman Ürünleri Ders Planı ve Ders İçerikleri (3+1 Sistemi)