Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

Yüksekokul Kurulu Görev Tanımı

Yüksekokul Yönetim Kurulu Görev Tanımı

Bölüm Başkanı Görev Tanımı

Öğretim Üyesi Görev Tanımı

Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

Yazı İşleri ve Kurullar Görev Tanımı

Mali İşler Görev Tanımı

Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı 

Personel İşleri Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Görev Tanımı